Australiankelpie

Rodun taustaa

Australiankelpiet ovat paimenkoiria, joiden juuret ovat Brittein saarilla. Koko rodun katsotaan saaneen alkunsa collie-tyyppisistä paimenkoirista, jotka kulkeutuivat siirtolaisten mukana Australiaan 1800-luvun puolen välin jälkeen. Australian lammas- ja karjataloudessa tarvittiin älykkäitä, kestäviä ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä paimenkoiria. Koirien tuli olla luonteeltaan riittävän kovia paimentamaan karjalaumoja ja halu tehdä töitä isäntänsä kanssa. Tällä hetkellä rotu jakaantuu harrastus- ja paimenlinjaisiin kelpieihin. Luonteeltaan ja käyttöominaisuuksiltaan australiankelpie on monipuolisesti eri koiraharrastuksiin sopiva rotu.

Australiankelpieiden luonteesta

Australiankelpie on alun perin lammaspaimen. Paimennusvaisto on synnynnäinen, saalistusvaistoon pohjautuva käytösmalli. Australiankelpie on ns. kokoava paimenkoira, eli se pyrkii hakemaan ja kokoamaan paimennettavat eläimet yhteen ja kuljettamaan ne ohjaajan luokse.Paimenlinjaisten ja harrastuslinjaisten kelpieiden linjaero näkyy voimakkaimmin paimennusvietin voimakkuudessa
Arjessa australiankelpiet ovat pääsääntöisesti varsin helppoja koiria, mikäli niille tarjoaa riittävästi tekemistä. Australiankelpiet ovat tyypillisesti varsin sosiaalisia ihmisiä kohtaan ja ne tulevat pääsääntöisesti myös hyvin toimeen muiden koirien kanssa.


Ulkomuoto

Rotumääritelmän mukaan australiankelpie on yleisvaikutelmaltaan ketterä, toimelias, taspainoinen, lihaksikas, kovakuntoinen ja notkearaajainen koira, joka antaa vaikutelman väsymättömästä työkyvystä. Se ei saa vaikuttaa millään tavoin hennolta eikä rodun ulkomuodossa ole mitään ylikorostunutta tai liioiteltua.
Lähteet:

Suomen Bordercolliet ja Australiankelpiet ry 

Australiankelpieiden jalostuksen tavoiteohjelma
 
Koiranomistajan Peruskurssi